Goede doelen wereld
Image default
Banen en opleidingen

Vrouwen in de ICT-sector – Trends en ontwikkelingen in 2022

De digitalisering van vrijwel alle sectoren van economische activiteit biedt unieke kansen voor economische groei en voor een betere integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt. De behoefte aan STEM- en ICT-vaardigheden neemt toe in alle sectoren, van de gezondheidszorg tot de verwerkende industrie, waardoor voor iedereen nieuwe werkgelegenheidskansen ontstaan. Uit recente prognoses blijkt dat er tegen 2022 in Europa een tekort zal zijn van minstens 700 000 ICT’ers.

Momenteel zijn slechts ongeveer 17% van de bijna 8 miljoen ICT-specialisten in Europa vrouwen. Terwijl de gemiddelde groeiprognose voor alle beroepen tussen 2013 en 2025 3% bedraagt, zal de vraag naar bèta/technici naar verwachting met 8% toenemen. Nu de ICT-beroepsbevolking snel veroudert, moeten vervangende werknemers worden bijgeschoold.

Het stimuleren van het aantal vrouwen in de ICT is een belangrijke kans voor de EU. De sector heeft behoefte aan hooggekwalificeerde werknemers en vrouwen vormen de meerderheid van de afgestudeerden in het tertiair onderwijs. Het wegwerken van het gebrek aan evenwicht tussen mannen en vrouwen in de ICT-sector zou vrouwen ook een goede gelegenheid bieden om banen te veroveren die hoger worden betaald dan die in traditioneel vrouwelijke sectoren. Dit zou de hardnekkige loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU helpen verkleinen, die het gevolg is van de reeds lang bestaande segregatie tussen mannen en vrouwen op de hele arbeidsmarkt. Het aantal vacatures in ICT markt is gigantisch, waardoor een groei van vrouwen in de ICT dit probleem positief kan bijdragen door meer vrouwen te ontwikkelen als developer bijvoorbeeld.

De studie van het EIGE was gebaseerd op twee veronderstellingen. Ten eerste is het lage percentage vrouwen in de ICT-sector niet het gevolg van individuele voorkeuren, maar van systemische belemmeringen. Ten tweede, dat de beperkte participatie van vrouwen nadelig is voor individuele ICT-bedrijven, de sector als geheel, en de economie in het algemeen.

Uit de studie blijkt dat schadelijke stereotypen en een gebrek aan digitaal zelfvertrouwen bij vrouwen de grootste belemmeringen vormen voor gendergelijkheid in ICT. Dit zijn enkele van de belangrijkste redenen waarom het aantal vrouwen dat in technische beroepen stapt zo traag stijgt. Er moet nog veel worden gedaan om de attitudes te veranderen en de wetgeving aan te passen om vrouwen aan te moedigen voor een loopbaan in ICT te kiezen.

https://www.goededoelenwereld.nl/vrouwen-in-de-ict/