Goede doelen wereld
Image default
Dienstverlening

De inzichten van een elementenbegroting en een bouwcalculator

U kunt veel hebben aan een elementenbegroting en een bouwcalculator, meer dan u zich op dit moment misschien realiseert. Bouwprojecten blijken in de praktijk een stuk minder efficiënt uitgevoerd te worden dan nodig is. Dit leidt niet alleen tot verspilling van materialen, maar ook tot te vermijden verliezen. Het is echter mogelijk om uzelf meer inzicht te verschaffen in de diverse processen die onderdeel uitmaken van het bouwproject. Handig voor het opstellen van een strakke planning. Wat kunnen een elementenbegroting en een bouwcalculator voor u en uw project betekenen?

Het nut van een elementenbegroting en een bouwcalculator

Steeds meer bouwprojecten worden lean. Dit houdt in dat de focus wordt gelegd op het verminderen dan wel algeheel voorkomen van verliezen door het proces zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Hier is informatie voor nodig. Deze informatie kan verkregen worden aan de hand van het definitieve projectontwerp. Hierop gebaseerd worden de potentiële kosten in kaart gebracht middels een elementenbegroting. Daarnaast zijn er nog diverse andere elementen die van invloed zijn op de kosten en het algehele proces. Calculatiebureaus brengen deze elementen in kaart door een geavanceerd 3D-model te maken van het definitieve ontwerp. Hierdoor verkrijgen zij nog meer informatie over bijvoorbeeld de hoeveelheid materiaal die nodig is voor het project en hoeveel tijd er in gaat zitten. Aan de hand van deze informatie maakt u een efficiëntere planning. En dit heeft als gevolg dat het project beter uitgevoerd kan worden, met minimale (of geen) verliezen als gevolg.

Wie neem ik in de arm voor deze berekeningen?

Dergelijke berekeningen laat u het best maken door een calculatiebureau. Een goed voorbeeld hiervan is Kiewiet Bouwadvies. Door de jaren heen hebben zij diverse projecten geholpen met het uitvoeren van zowel een elementenbegroting als een bouwcalculator. Dankzij deze calculaties verloopt het bouwproject een stuk soepeler in iedere denkbare situatie.

Gerelateerde artikelen

De voordelen van het gebruik van een verzwaarde deken

Gewaagd tuinontwerp bij de hovenier in Roosendaal

Een bouwbedrijf in Arnhem dat u volledig ontzorgt