Goede doelen wereld
Image default
Zakelijke dienstverlening

NEN 3140 Cursus: Veilig Elektrisch Werken Begrijpen en Implementeren

Professionals die werken met elektrische installaties zullen bekend zijn met de NEN 3140 cursus. Deze cursus is er voor professionals waar ze leren veilig te kunnen werken met elektrische apparatuur en installaties. De bedoeling is om ervoor te zorgen dat dit binnen de organisatie geïmplementeerd kan worden. Veiligheid staat natuurlijk voorop, niet alleen om ervoor te zorgen dat er minder ongevallen plaatsvinden, maar ook om de veiligheid van de collega’s en het publiek te waarborgen. Je leest hier alles over de NEN 3140 cursus, en waar je deze zal tegenkomen. 

Wat is de NEN 3140 cursus

Deze cursus is ontworpen om professionals te leren hoe ze veilig moeten werken met elektrische installaties en apparatuur. Er wordt veel tijd besteed aan het bewust maken van de potentiële risico’s van elektriciteit. Daarom krijgen de professionals veel informatie om ze de kennis en vaardigheden te bieden die ze nodig hebben om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Er wordt gepraat over onderwerpen zoals veiligheidsvoorschriften, wettelijke normen en eerste hulp. Eerste hulp is handig wanneer er een noodgeval plaatsvindt waarbij hulp geboden moet worden. De risico’s en gevaren moeten worden geïdentificeerd, je kan hierbij denken aan elektrische schokken en brandgevaar. Het beste is natuurlijk om de gevaren te identificeren en ze te voorkomen, voordat je te maken krijgt met de gevolgen. Na het voltooien van de NEN 3140 cursus, en het behalen hiervan krijg je een certificaat. Met dit certificaat kan je aantonen dat je over professionele vaardigheden beschikt, wat je carrièremogelijkheden enorm kan vergroten! Het certificaat laat namelijk zien dat het bedrijf en zijn medewerkers zich inzetten voor veiligheid, kwaliteit en expertise. Iets wat positief zal uitpakken voor het werven van potentiële klanten!

Wie werken ermee 

Deze cursus is van groot belang in verschillende sectoren. Je ziet het terug bij elektriciens, elektromonteurs, technisch personeel en alle anderen die te maken hebben met elektrische systemen. Het is erg belangrijk dat professionals in deze sectoren de competenties hebben om te zorgen voor veilig werk. Elektromonteurs werken bijvoorbeeld dagelijks met elektriciteit. Zij moeten niet alleen weten hoe ze met elektriciteit om moeten gaan, maar ook hoe ze eventuele risico’s en gevaren kunnen identificeren en verminderen. Ook de zorgsector heeft te maken met de NEN 3140 cursus. In ziekenhuizen is elektriciteit van cruciaal levensbelang. Technisch personeel en faciliteiten managers volgen deze training om de veiligheid van de patiënten te kunnen waarborgen. Installateurs hebben ook te maken met de NEN 3140 cursus. Zij installeren dagelijks elektrische systemen waardoor ze te maken krijgen met eventuele risico’s. Deze kunnen ze verminderen door op de hoogte te zijn van de eventuele gevaren. In de meeste gevallen van deze sectoren is de NEN 3140 cursus verplicht, dit komt doordat de sectoren te maken hebben met belangrijke componenten in het dagelijks leven: elektriciteit.