Goede doelen wereld
Image default
Bedrijven

Alles wat je moet weten over het ADR-vakbekwaamheidscertificaat

Voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen dient een chauffeur te voldoen aan verschillende wetgevingen. Voor het vervoer hiervan is een zogeheten ADR-vakbekwaamheidscertificaat nodig. In deze blog leggen we je uit wat het inhoud.

Waar staat ADR voor?

De voorschriften voor het op de weg vervoeren van schadelijke stoffen staan in een Europese overeenkomst, namelijk het ADR (Accord europeen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route). Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). Deze wet geeft de richtlijnen weer voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Je kunt hier aan voldoen door een ADR cursus te volgen, waarmee jij jouw certificaat kunt behalen.

Wat is een ADR chauffeur?

Een ADR chauffeur is iemand die gevaarlijke stoffen vervoert. Hiervoor moet je naast de opleiding tot beroepschauffeur een aanvullende cursus volgen. Je hebt dus tenminste het basiscertificaat nodig: het ADR-vakbekwaamheidscertificaat. Voor het vervoer van sommige andere stoffen zijn nog andere certificaten nodig. Enkele voorbeelden hiervan zijn: tankvervoer, explosieven, radioactieve stoffen en huishoudelijk klein chemisch afval. Dus een ADR opleiding zorgt ervoor dat je voor meerdere transport mogelijkheden inzetbaar bent.

Hoe ziet het behalen van een ADR-certificaat er uit?

Een ADR cursus is verplicht wanneer jij als chauffeur binnen Europa, gevaarlijke stoffen wilt gaan vervoeren. Het ADR vakbekwaamheidscertificaat wordt behaald door te slagen voor een ADR examen bij het CBR of het CCV. Nadat je deze hebt behaald, ben je dus in staat om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Tijdens de ADR cursus worden de volgende onderwerpen behandeld, om je voor te bereiden op het examen: wet- en regelgeving, toezicht en opsporing, gevaar eigenschappen, indeling en herkenning, documenten, vrijstellingen, verpakkingen, etikettering, samenladings- en scheidingsvoorschriften, kenmerken van voertuigen en containers, laden en lossen, beveiliging, regels voor vervoer, uitrusting, persoonlijke beschermingsmiddelen, maatregelen bij ongevallen en tot slot brand en brandbestrijding.

https://eurotransportcollege.com/adr-cursus/