Goede doelen wereld
Image default
Energie

Duurzaam beton, niet alleen een zege voor de bouwsector

Er is de voorbije jaren al behoorlijk wat gezegd en geschreven over duurzaam beton en dan vooral over de meerwaarde die het zou kunnen betekenen. Die meerwaarde is echter vandaag de dag nog niet bij iedereen even duidelijk. Dat is opvallend, want de feiten liegen er eigenlijk niet om. Beton vertegenwoordigt binnen de bouwsector immers nagenoeg de helft van het gebruikte materiaal. Dat zorgt ervoor dat het verduurzamen van dit materiaal een aanzienlijke meerwaarde kan realiseren. Waar je op dit vlak precies allemaal aan kan denken ontdek je hieronder.

Inzetten op duurzaam beton voor het behalen van klimaatdoelstellingen

Tot op het moment van schrijven kan er worden vastgesteld dat er nog niet op grote schaal gebruik wordt gemaakt van duurzaam beton. Dat is onder meer het gevolg van het feit dat de toepassing ervan in betonconstructies vrij complex is. Anderzijds is het wel zo dat er sprake is van een verandering in het beton die we al sinds jaar en dag kennen. Daarnaast nemen ook de eisen die worden gesteld binnen de bouwsector stelselmatig verder toe. Voor een constructie geldt dan ook niet alleen dat ze veilig en betaalbaar moet zijn, daarnaast wordt er ook (volledig terecht) steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Dit gezegd hebbende is er een prima oplossing voorhanden die kan helpen om de transitie naar duurzaam beton toch efficiënt te realiseren.

Multi-criteria Ontwerp-optimalisatie

Voor de nieuwe aanpak die zich richt op duurzaam beton geldt dat ze luistert naar de naam ‘Multi-criteria Ontwerp-optimalisatie’. Vaak wordt er echter gebruik gemaakt van de afkorting, namelijk ‘MIMO’. Voor deze aanpak geldt dat ze het voor verschillende betrokken partijen mogelijk maakt om optimale keuzes te maken. Het gaat hierbij dan om:

  • Bouwbedrijven;
  • Opdrachtgevers;
  • Aannemers;
  • Sloopbedrijven;
  • Recyclebedrijven.

Voor de MIMO-aanpak voor duurzaam beton geldt dat ze als het ware een knooppunt vormt tussen de data, de modellen waar gebruik van wordt gemaakt evenals de slimme optimalisatie-software. In het bijzonder de data met lokaal voor handen zijnde grondstoffen staat centraal. MIMO zal de data vervolgens verwerken met behulp van speciale rekenmodellen tot ontwerp-scenario’s. Voor deze scenario’s geldt dat ze niet alleen optimaal weten te voldoen aan de diverse vooropgestelde eisen, daarnaast zijn ze ook prima meetbaar. Deze aanpak maakt het voor de gebruiker in kwestie eenvoudig mogelijk om voor zichzelf te bepalen wat nu precies het beste scenario is. Dit uiteraard gebaseerd op de wensen evenals de planning.

Optimaal inzetten op hergebruik en recycling

Elk jaar opnieuw komt er volgens verwachting ongeveer 22 miljoen ton steenachtig afval vrij als gevolg van sloopwerken. Op het moment van schrijven wordt er daar slechts om en bij de 2 miljoen van hergebruikt. Dit terwijl bekend is dat er jaarlijks zo’n 33 miljoen ton nieuw beton wordt geproduceerd. Experts schatten in dat MIMO ondersteuning kan bieden in het afwegen evenals optimaal inzetten van het gebruik en recycling van niet alleen bouw-, maar ook sloopafval. Eén ding mag in ieder geval duidelijk zijn, de transitie naar duurzaam beton vereist zeker de nodige aandacht. Niet alleen de bouwsector, maar ook heel wat andere segmenten van de markt zullen daar in de praktijk de vruchten van weten te plukken.

Naast de verduurzaming van beton buigen verschillende organisaties zich over de verduurzaming van de gebouwde omgeving om zo klimaatdoelstellingen te behalen.