Goede doelen wereld
Image default
Financieel

Via bewindvoering hulp krijgen bij uw financiën

De stap nemen om bewindvoering aan te vragen is voor veel mensen enorm groot. Als uw familielid of dierbare niet in staat is om zijn eigen financiën te beheren of in financiële moeilijkheden zit, dan is er namelijk vaak sprake van schaamte. Toch is het heel belangrijk om op tijd het onderwerp bewindvoering aan te snijden, om grotere problemen in de toekomst te voorkomen. Wat verstaan we onder bewindvoering en wie komt ervoor in aanmerking?

Verbetering van uw situatie met bewindvoering

Het kan zijn dat één keer een rekening niet op tijd betaald wordt en dat het om een incidenteel probleem gaat. Heeft u of uw familielid uit Arnhem echter structureel moeite om betalingen op tijd te voldoen en zijn er inmiddels aanmaningen ontvangen? Dan is het belangrijk om bewindvoering in Arnhem in te schakelen. Hoe groot de financiële problemen ook zijn, er zijn gelukkig altijd mogelijkheden voor verbetering. Een kantonrechter beslist of beschermingsbewind nodig is, dat bij problematische schulden 5 jaar duurt. De bewindvoerder vertegenwoordigt de cliënt op financieel gebied en neemt de communicatie met deurwaarders en schuldeisende bedrijven op zich. Ook zorgt het bewindvoerderskantoor ervoor dat u optimaal gebruik maakt van voorzieningen.

Problematische schulden aanpakken

Het komt vaak voor dat mensen door psychische klachten, een verslaving of lichamelijke aandoeningen niet goed meer in staat zijn om hun geldzaken zelf te regelen. Betalingsproblemen zorgen alleen maar voor meer stress en gezondheidsproblemen, zodat de persoon in kwestie steeds zwaarder belast wordt. Als het probleem te lang voortduurt, dan ontstaan problematische schulden. Woont u of uw familielid in Nijmegen, dan kan een kantoor voor bewindvoering in Nijmegen de schulden inventariseren en schuldeisers aanschrijven. Als u niet in staat bent om de tarieven van de bewindvoerder te betalen, dan krijgt u hiervoor bijzondere bijstand.

Bewindvoerder machtigen voor inkomensbeheer

Bij bewindvoering in Nijmegen en bewindvoering in Arnhem krijgt u hulp bij het op orde krijgen van uw financiën. Daarnaast leert u hoe u weer zelf uw zaken kunt regelen. Aan bewindvoering komt niet altijd een rechter te pas. Het is namelijk ook mogelijk om een overeenkomst met een bewindvoerder te sluiten zonder toetsing door de rechter. U machtigt het bewindvoerderskantoor dan om uw inkomsten en uitgaven te beheren voor een termijn die u zelf bepaalt. Denk hierbij aan een periode van 3 jaar. In dit geval heeft u wel te maken met een opzegtermijn.

https://www.jansenbewindvoering.nl/